Coronafonds als steun voor gemeenschap Eijsden-Margraten

Inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten worden, net als de andere Nederlanders, al een jaar lang geconfronteerd met de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen. De pandemie heeft niet alleen zijn weerslag op de gezondheid en de economie, maar ook op het maatschappelijk welbevinden. De gemeente Eijsden-Margraten heeft een steunfonds in het leven geroepen om haar lokale gemeenschap een steuntje in de rug te bieden bij herstel en hervorming.

Opgelost ;-)
 

Participatieplatform

Waar het coronafonds voor wordt ingezet vloeit voort uit het participatietraject vanuit het eerder ontwikkelde participatieplatform Verenigt u. Op dit platform kunnen vrijwilligers, inwoners en ondernemers van Eijsden-Margraten ideeën delen en hulp vragen en aanbieden. Het maken van (nieuwe) verbindingen staat hier centraal. Dit wordt onder andere bevorderd met digitale overleggen met besturen van gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, ouderensteunpunten, verenigingen, culturele spelers en ondernemers. De hulpvragen en zorgen die op het platform en in de digitale overleggen zijn geuit hebben de raad op 18 maart 2021 doen besluiten een coronafonds á € 885.000 in te zetten. De gemeente sluit niet uit dat er een vervolg komt met een coronafonds tweede tranche.

Coronafonds voor iedereen

Het coronafonds beoogt de positieve gezondheid en de sociale verbondenheid van de samenleving te versterken. De digitale overleggen maakten duidelijk dat er naast zorgen ook kansen zijn. Denk bijvoorbeeld aan creatieve manieren om toch in verbinding te blijven, een grotere waardering van het landschap en een gezonde leefstijl. Het bestedingsbesluit voor het coronafonds (eerste tranche) bevat meerdere projecten die inspelen op deze kansen. De projecten bereiken de hele samenleving via  bijvoorbeeld het verenigingsleven en de basisscholen. Met projecten die positieve gezondheid en beweging stimuleren en door samen met zwaar getroffen branches (zoals horeca en kunst en cultuur) te werken aan vitalisering van hun sector. De projecten en de voortgang zijn te volgen op www.verenigt-u.nl.

Verbindende activiteiten

In de gemeente Eijsden-Margraten is gemiddeld 1 op de 5 inwoners lid van een vereniging. Daarmee kent deze gemeente de grootste verenigingsdichtheid van Nederland. De verenigingen vormen een spil voor verbindingen en sociale cohesie. De coronamaatregelen hebben het verenigingsleven nagenoeg plat gelegd. Er zijn niet alleen zorgen over het gebrek aan sociale activiteiten, maar ook over de financiële weerbaarheid. Omdat de lasten voor de panden wel doorlopen, voorziet het coronafonds in huurcompensatie voor sportverenigingen en herstelsteun voor gemeenschapshuizen. Om het verenigingsleven te helpen om toch activiteiten te organiseren, stelt de gemeente een deel van het coronafonds beschikbaar voor de organisatie van verbindende activiteiten in 2021, of 2022. Deze activiteiten dienen een link te hebben met tenminste één van de thema’s Leefstijl, Digitalisering, Landschap en Duurzaamheid.

Positieve gezondheid

Om de positieve gezondheid binnen het onderwijs te stimuleren wordt binnen het coronafonds voor het onderwijs de verbinding gezocht met de thema’s Leefstijl, Landbouw en Landschap, Digitalisering en Duurzaamheid. Er wordt bijvoorbeeld kunst- en cultuureducatie rondom het thema Duurzaamheid aangeboden. Ook zijn er projecten die zich richten op een groenere buitenruimte (bijvoorbeeld een Tiny Forest bij elke school).Voor jongeren (leeftijd 10- 25 jaar) zijn er projecten op het gebied van een gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld de wintergames die zijn georganiseerd door ‘Jeugd aan zet’. Daarnaast komt er een algemeen project gericht op positieve gezondheid, komen er workshops voor ouderen en worden er sporttoestellen in de buitenruimte geplaatst.

Meedoen of -denken?

Hier op Verenigt u brengen we vraag en aanbod in kaart en nodigen we inwoners uit om een helpende hand te bieden of om hulp te vragen. Op Verenigt u worden verbindende activiteiten geplaatst die georganiseerd worden met steun van het coronafonds.

Meer oplossingen

Zo doen we dat!

Bekijk alle oplossingen