Meer duidelijkheid voor sportverenigingen

COVID-19 zorgt nog steeds voor nieuwe situaties en nieuwe vragen. Ook voor ons als gemeente is het soms nog even zoeken. In antwoord op de vragen van de verenigingen kunnen we alvast het volgende zeggen:

Opgelost ;-)
 

Activiteiten
De gemeente heeft de coördinatie m.b.t. de noodverordening belegd bij het team van Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VVTH+). Voor de verenigingen is buurtsportcoach Daisy Claessens weer het aanspreekpunt dat vragen afstemt met VVTH+. De gemeente heeft ook een verenigingenloket geopend dat bereikbaar is via de gemeentelijke website; klik hier voor meer info. Hier kunnen verenigingen met al hun vragen terecht. Als er ideeën zijn voor activiteiten e.d. is het ook altijd mogelijk Daisy persoonlijk te benaderen.

Accommodaties
Zodra de maatregelen versoepelen en er weer meer mag, zal de gemeente zorgen voor een team dat vragen over de accomodaties in relatie tot COVID-19 kan oppakken. Dat zal altijd gebeuren op vraag van specifieke verenigingen / accommodaties, dus we gaan geen integrale bezoeken plannen.

Coronaprotocol
Wil je als vereniging iets organiseren? Wend je dan tot het verenigingenloket. Iedere activiteit is weer anders, dus één protocol zal niet werken. Via het verenigingenloket kunnen we maatwerk leveren.

Vrijwilligers
Vanuit het sportakkoord kunnen verenigingen straks besluiten een cursus ‘vinden en binden van vrijwilligers‘ in te kopen. 

Meer oplossingen

Zo doen we dat!

Bekijk alle oplossingen