Subsidieregeling Verenigt u

Gemeente Eijsden-Margraten wil haar lokale gemeenschap een steuntje in de rug bieden bij herstel en hervorming. Hiervoor is het coronafonds. Dit fonds versterkt de positieve gezondheid en de sociale verbondenheid van de samenleving.

Met de subsidieregeling ‘Verenigt u’ willen wij stichtingen en verenigingen in Eijsden-Margraten helpen bij het organiseren van activiteiten voor de gemeenschap. Organisaties die deze subsidie nog niet hebben, kunnen deze nog aanvragen.

Organiseert uw vrijwilligersorganisatie een activiteit voor de gemeenschap in 2021 of 2022? Dan kan uw organisatie daar 1.250 euro subsidie voor krijgen. Aanvragen is nog mogelijk vanaf vrijdag 15 oktober 2021 tot woensdag 1 december 2021.

Subsidie aanvragen

Opgelost ;-)
 

Subsidieregeling Verenigt u

Een deel van het coronafonds wordt ingezet voor het verenigingsleven. Het verenigingsleven is immers de spil voor verbindingen en sociale cohesie. Om het organiseren van verbindende activiteiten te bevorderen, wordt een deel van het coronafonds ingezet voor een tijdelijke subsidieregeling; de subsidieregeling Verenigt u. Voor de subsidieregeling Verenigt u is in totaal € 295.000 beschikbaar.

Voorwaarden subsidieregeling

  • Subsidie kan worden aangevraagd door alle vrijwilligersorganisaties in Eijsden-Margraten die zijn opgenomen in het subsidieprogramma en/of zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die plaatsvinden binnen de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
  • De hoogte van de subsidie is € 1.250.
  • De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die de sociale cohesie van de gemeenschap versterken en een link hebben met één/meer van de thema‘s leefstijl, landschap en landbouw, digitalisering en duurzaamheid.
  • Voorwaarde is dat de activiteit op het platform Verenigt u en de evenementenkalender wordt gemeld. Op het platform Verenigt u kunnen vrijwilligers, inwoners en ondernemers van Eijsden-Margraten ideeën delen en hulp vragen en aanbieden.
  • Als de activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met één/meer andere vrijwilligersorganisatie(s) binnen Eijsden-Margraten die voor 1 januari 2020 stond(en) ingeschreven in de KvK, dan kan de subsidie worden verdubbeld tot € 2.500. In dat geval dient bij het aanvraagformulier een ondertekende verklaring van (één van) de samenwerkende organisaties te worden gevoegd. Die samenwerkende organisatie komt binnen deze aanvraagperiode niet meer zelf voor subsidie op grond van deze subsidieregeling in aanmerking.

Doe mee!

Als u een subsidie ontvangen heeft, dan kunt u de resultaten en voortgang van uw activiteiten delen via dit platform Verenigt u. Zo kunnen ook anderen zien wat er met het coronafonds gebeurt. En dat sluit aan op het motto van dit platform: Denk mee. Doe mee. Leef mee!

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen met Linda Revier of Mariëlle Frijns-Lardinois, telefonisch bereikbaar via 043-4588488.

Meer informatie over de thema’s   

De Subsidieregeling Verenigt u sluit aan bij de thema’s Leefstijl, Landbouw en Landschap, Digitalisering en Duurzaamheid. Bij deze keuze voor deze thema’s is geredeneerd vanuit de “pijn”. Waar zit, afgezien van de economische impact, de pijn? De hele maatschappij gaat door de covid-19 pandemie gebukt onder gevoelens van onzekerheid, zorgen, angst en een gemis van “het oude normaal”. We missen echt contact met anderen en met de buitenwereld. We missen onze vrijheid. Verbinding met anderen vergroot de mogelijkheden om iets te organiseren, om te denken in mogelijkheden en kansen en om daarmee ook het gevoel van vrijheid terug te krijgen.

De Subsidieregeling Verenigt u sluit aan op de thema’s:

Leefstijl

Positieve gezondheid stimuleren door participatie van specifieke doelgroepen in de samenleving, inclusiviteit, beweging en een gezonde en bewuste voeding.

Landschap en Landbouw

Ons landschap is  kenmerkend en belangrijk voor onze Gemeente. De verbinding daarmee heeft een positief effect op het welzijn.

Digitalisering

Digitale kanalen geven ons mogelijkheden om mensen te verbinden.

Duurzaamheid

Duurzaamheidsinvesteringen hebben een gunstig effect op het milieu en daarmee op de gezondheid. Ook kunnen deze investeringen op de lange termijn tot een lastenverlichting leiden.

Meer oplossingen

Zo doen we dat!

Bekijk alle oplossingen