Vragen van carnavalsverenigingen beantwoord

Op woensdag 13 januari schoven de bestuurders van diverse carnavalsverenigingen aan voor de digitale carnavalsvergaderingen. Een aantal verenigingen is erg creatief geweest om tijdens COVID-19 toch op de een of andere manier carnaval te kunnen vieren. De ideeën die tijdens de overleggen zijn gedeeld, zijn door de gemeente Eijsden-Margraten besproken. Een opsomming van de ideeën vind je hieronder, met daarbij aangegeven of, en zo ja onder welke condities, het idee doorgang kan vinden gezien de huidige situatie.

Opgelost ;-)
 

Alle ideeën zijn getoetst aan de Noodwet en de daarbij behorende Ministeriële Regeling van 14 december 2020. Opmerking hierbij is dat deze regels op elk moment kunnen worden aangepast, helaas is in deze tijd niks zeker. Voor alle ideeën gelden de algemeen geldende regels:

  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Mondkapjes zijn verplicht in publieke ruimtes
  • Was vaak je handen
  • Blijf thuis bij klachten

Mag je een evenement organiseren, zoals een optocht, artiestenparade, of zaate hermeniekesconcours?

Nee, evenementen zijn helaas verboden.

Mag je als zaate hermenie/kapel buiten muziek maken?

Nee, het musiceren in groepsverband (een zaate hermenie/kapel) is niet mogelijk.

Is het mogelijk om thuis biologische afbreekbare ballonnen op te laten als opening van de carnavalsdagen?

Ja, dat is mogelijk als er sprake is van biologisch afbreekbare ballonnen. Daarnaast moet iedereen zich houden aan de regels die gelden voor thuis.

Mag je het lokaal carnavalssymbool oplaten/ophangen tijdens carnaval en na afloop weer aflaten?

Ja, mits er rekening wordt gehouden met de groepsgrootte van 2 personen en hier geen publiek bij aanwezig is.

Mag er een tekenwedstrijd georganiseerd worden?

Ja, er mag een tekenwedstrijd georganiseerd worden. Tekeningen die thuis of op school gemaakt worden, kunnen op een centraal punt worden ingeleverd. Hou rekening met de maximale groepsgrootte van 2 personen buiten. Het kiezen van een winnaar etc. is geen probleem.

Mag er een raam-versier-actie georganiseerd worden?

Ja, er mag een raam-versier-actie georganiseerd worden.

Mag je de carnavalsvlag uithangen en/of andere carnavalsversieringen/verlichting ophangen in aanloop en tijdens de carnavalsdagen?

Natuurlijk mogen carnavalsvlaggen worden uitgehangen en carnavalsversieringen/verlichting aangebracht worden, op deze manier kunnen we laten zien dat carnaval net als Kerstmis en Oud & Nieuw een jaarlijks terugkerend feest is dat dit jaar op een andere manier gevierd wordt. Het zou zelfs heel mooi zijn als in onze hele gemeente vlaggen en versieringen hangen!

Is het mogelijk om een carnavalsspeurtocht te houden tijdens de carnavalsdagen?

Ja, als het een carnavalsspeurtocht betreft die je op eigen gelegenheid van thuis uit, op elk moment van de dag kan starten en wanneer er geen faciliterende activiteiten plaatsvinden op het moment dat de speurtocht gelopen wordt. M.a.w.: je mag carnavalstekens voordat de tocht plaatsvindt ophangen en je loopt met max. 2 personen of als gezin langs deze carnavalstekens. Daarnaast mag je ook, zoals sommige verenigingen van plan zijn, vragen ophangen. Maar er mag tijdens de speurtocht niks worden gedaan, zoals bijvoorbeeld eten of drinken geven, sketches op straat, personen die bij de vragen staan, etc.

Mag je een online activiteiten/livestream (carnavalsquiz/top 111 carnavalsmuziek/ top 33 lokale schlager) organiseren?

Ja, je mag online activiteiten organiseren, met dien verstande dat je de algemene regels die gelden in acht neemt. Organiseer je de activiteit vanuit thuis, dan max. 2 personen van buiten het huishouden erbij en 1,5 meter afstand. Organiseer je de activiteit vanuit een besloten plaats/besloten binnenruimte, dan gelden de regels voor een besloten binnenruimte welke in de ministeriële regeling uitgebreid aan bod komen. Denk daarbij aan: hou het zo klein mogelijk, 1,5 meter afstand tot elkaar, hygiëne etc. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66909.html

Mag je een knapzak (met bijv. ingrediënten voor spek en ei, droogworst, kaas, haring) bezorgen voorafgaand aan een online activiteit/livestream?

Ja, het thuisbezorgen van een knapzak is toegestaan.

Mag je bij zieken en ouderen een fruitmand langsbrengen?

Ja. Dit is wel de meest kwetsbare groep, dus denk aan de 1,5 meter afstand en groepsgrootte van max. 2 personen.

Mag je een drive-in houden/afhaal van een borrelpakket of iets dergelijks met de auto organiseren?

Ja, dat mag. Als er maar niet meer dan 2 personen of 1 huishouden in de auto zit en deze personen de auto niet verlaten. Het geven van een borrelpakket of iets dergelijks aan de bestuurder/bijrijder is toegestaan.

Tot slot 

Hebben jullie verder nog ideeën? Plaats dan een oproep (als je hulp nodig hebt) of oplossing (als je je idee wilt delen) op dit platform!

Meer oplossingen

Zo doen we dat!