Enquête: wat hebben ondernemers nodig?

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen werken aan een economisch herstelplan. Doel is ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis zoveel mogelijk vraaggericht te ondersteunen in hun actuele behoeften waardoor de bedrijven uiteindelijk sterker uit de crisis komen. Die behoeften worden via een vragenlijst direct bij de ondernemers opgehaald. Op basis van de uitkomsten worden lokale en regionale acties uitgezet. Samenwerkende ondernemers kunnen daarnaast onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een financiële bijdrage uit het Kickstartfonds van Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

25

15 maart 2021

Gemeente Eijsden-Margraten

Ik wil mijn hulp aanbieden
Stuur een e-mail

De coronacrisis heeft ongekende gevolgen voor de economie. De afgelopen maanden was vooral de Rijksoverheid aan zet met een pakket steunmaatregelen. Om de crisis te overleven en om er zelfs sterker uit te komen, is vernieuwing en duurzaam herstel van de economie noodzakelijk. De zestien Zuid-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan een regionaal economisch herstelplan. Dit plan vormt straks tevens de input voor het nationale herstelplan.

Enquête: wat hebben ondernemers nodig?

Om een nog beter beeld te krijgen van de actuele en toekomstige behoeften van ondernemers zetten de gemeenten gezamenlijk een enquête uit onder ondernemers. Hierin kunnen ondernemers aangeven waar ze mee zitten en wat ze nodig hebben om de crisis te overleven. Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, wordt gebruik gemaakt van netwerken zoals ondernemingsverenigingen, parkmanagement en centrummanagementorganisaties. De coördinatie van de enquête is in handen van de drie centrumgemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Voordeel van de lokale aanpak is dat straks elk van de 16 gemeenten beschikt over eigen lokale uitkomsten en daarop gericht kan inspelen. Daarnaast vindt een analyse en vertaalslag op Zuid-Limburgse schaal plaats.

De enquête staat online van 15 t/m 29 maart.

Via deze link gaat u naar de enquête en leest u meer informatie.

Voortgang

  • 15 mrt. '21
    De enquête staat online
  • 8 apr. '21
    Ruim duizend ondernemers uit alle zestien gemeenten in Zuid-Limburg hebben meegedaan aan de enquête. De resultaten worden geanalyseerd en vormen de basis van het regionale herstelplan van de gezamenlijke Zuid-Limburgse gemeenten, dat eind mei gereed is.

Bekijk meer

Andere oproepen

Bekijk alle oproepen