Platform Zorgvragers bereikbaar voor achterban

Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten is een spreekbuis voor mensen, met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte, en hun naasten. We bevorderen dat deze mensen kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en bieden ondersteuning aan onze doelgroep.

Platform zorgvragers
21

5 februari 2021

Els Damsma, Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten

Ik wil mijn hulp aanbieden
Stuur een e-mail

Ook wij, van Platform Zorgvragers, kunnen in deze tijd niet samenkomen met onze achterban. Dat betekent dat we minder horen over de ervaringen van mensen met een beperking. Echter zijn we telefonisch en via de e-mail gewoon bereikbaar voor u. Het is bovendien niet zo dat u ons pas kan bellen als er problemen zijn; als u vragen heeft over mogelijkheden om iets te regelen of als u denkt dat iets niet gaat zoals het zou moeten gaan, willen we graag met u meedenken. We beloven geen oplossingen, maar als je praat over wat je bezighoudt, ga je er soms anders naar kijken of zie je meer mogelijkheden. Bij ons hoeft u niet meteen formulieren in te vullen of u ergens toe te verplichten. We kennen de weg naar professionele ondersteuning en kunnen u daarover inlichten.

En misschien kunt u ons helpen:

We geven al vele jaren aan de gemeente door waar mensen zich belemmerd voelen als ze zich met hun rollator of rolstoel willen verplaatsen in dorpen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld omdat de stoep gebarricadeerd of te smal is of omdat het niet mogelijk is om de stoep op of af te komen. We vragen bij reconstructies steeds om te zorgen dat mensen goed hun bestemming kunnen bereiken. De gemeente heeft ons toegezegd dat zij bij nieuwe werkzaamheden rekening houdt met onze signalen over plekken waar verbeteringen nodig zijn. Help ons en geef door waar u vindt dat de toegankelijkheid beter kan, zodat we nergens iets over het hoofd zien. Hartelijk dank!

Heeft u hulp nodig? Wilt u dat we met u meedenken over een oplossing? Of heeft u een andere vraag? Dan kunt u ons bereiken via info@platformzem.nl of telefonisch via 043-4581470 of 043-4072579.

Voortgang

  • 5 feb. '21
    Start oproep. Inventarisatie animo.

Bekijk meer

Andere oproepen

Bekijk alle oproepen